Ağaçören

Yazdır

Ağaçören İlçesi M.Ö.III.ve IV.YY.Hititler  zamanında yerleşim alanı olarak kullanılmış olup,daha sonraları Bizanslılar zamanında Kapadokya bölgesi içinde kalmıştır. Bu zamanlara ait bölgeler İlçe sınırları içinde kalan Taşkale ve Kilise mevkiinden çıkan bulgulardan elde edilmiştir.


    Türklerin Anadolu ya yerleşmeleri ile beraber bu bölgede Oğuzların Peçenek koluna mensup Türkmenler XII.YY’dan itibaren yerleşmeye başlamışlardır ve Anadolu Selçuklularına bağlı olarak kalmışlardır. Bu devletin yıkılması ile  bölgeye Karamanoğulları hakim olmuşlar ve daha sonra Kadı Burhanettin Beyliği hakimiyeti altında bulunmuşlardır.

    Bölgenin ismi  Osmanlı Devleti zamanında XV.YY’da Fatih döneminde PANLI  olarak geçmiştir. Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra bölge düşman işgaline uğramamıştır. Fakat, işgal altında bulunan bölgelerden PANLI’ya çok sayıda göç olmuştur.

    İlçemiz1961 yılına kadar PANLI adıyla anılmış,daha sonra ismi AĞAÇÖREN olarak değiştirilmiştir. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine bağlı bir Kasaba iken 15.06.1989 tarih ve 3578 Sayılı Kanun ile İl olan Aksaray’a İlçe olarak bağlanmıştır.

    Ağaçören İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünün güneyinde yer almaktadır. Kuzeyinde Sarıyahşi İlçesi, Doğusunda Ortaköy İlçesi Güneyi Aksaray Merkez İlçesi ve Batısı ise Şereflikoçhisar İlçesi sınırları ile çevrilidir.

    İlçenin toplam yüzölçümü 385.000 hektar olup,rakımı ortalama 1100 M’dir. İlçenin yerleşim alanı Plato durumundadır. Güney ve Doğu bölümleri yörenin volkanik dağları olan  Ekecik ve    Hasandağı volkan küllelerinin soğuyarak  sertleşmesiyle oluşan yumuşak (Yörede kefek taşı denen) kayalarla kaplanmıştır.  Genelde toprak yapısı kumlu,kireçli ve çoraktır. İlçemiz konum olarak gelişmeye elverişli bir yerdedir.

    Dalgalı bir görünüm arz eden toprakları üzerinde hakim bitki örtüsü Bozkır(Step) bitki örtüsü ile kaplıdır .Bu bitkiler Geven,Çakır dikeni,Kekik, Borcak vs .ağaç türü bitkiler ise küçük akarsu boylarında yetişen Söğüt,kavak iğde ağaçlarıdır.

    İlçenin belli başlı tek akarsuyu Güney Batısında bulunan Peçenek Özü Çayıdır. İlçenin bir çok deresi mevcut olup,üzerinde göletler yapılmış ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır. Belli başlı dereleri Kiliseözü, Çelikgöl Camili ve Kederli dereleridir.

    İklimi karasal olup,kısa geçen yazlar sıcak ve kurak,uzun geçen kışlar ise oldukça  soğuktur. Yağan kar ve yağmurlar taşkın ve sel gibi afetlere sebebiyet vermektedir. İlçenin batısı genelde diğer bölgelere oranla ılık ve rutubetlidir. Bunun nedeni ise İç Anadolu Bölgesinin en büyük  gölü olan Tuz Gölü ve Hirfanlı barajına yakın olmasındandır.

 İlçemiz M.Ö. 3. Ve 4. Yüzyılda Hititler zamanında yerleşim alanı olarak kullanılmış olup, daha sonra Bizanslılar zamanında kapadokya bölgesi sınırları içerisinde kalmıştır. Bölgenin Osmanlılar zamanındaki Adı PANLI olarak geçmektedir. İlçemiz bu adıyla 1936 yılına kadar Ankara ilinin Şerefli Koçhisar ilçesine bağlı bir köy olarak kalmıştır. 1957 yılında ise Belediye teşkilatı kurulmuştur. İlçemiz 1961 yılına kadar PANLI olarak anılmış, daha sonra adı AĞAÇÖREN olarak değiştirilmiştir. Bu isimle Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir kasaba iken 15,06,1989 tarih ve 3578 sayılı kanun ile ilçe olmuştur. Aynı kanun ile yeni il olan AKSARAY’ a bağlanmıştır. İlçemizde kasaba iken 2 mahalle var iken , ilçe olduktan sonra ise Beş mahalle olmuştur. (Zafer Mah.Yurtsever Mah. Yeni Mah. Gümüştepe Mah. Kale Mah.) İlçemizde 1957 yılından günümüze kadar Nahiye Müdürü ile birlikte toplam 8 Belediye başkanı görev almıştır.

Taşkale Örenyeri :

    İlçemiz Taşkale Mevkii’nde yer alan Taşkale Örenyeri Konya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.02.2012 gün ve 306 sayılı kararı ile 3386 ve 5226 sayılı Kanunlarla değişik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiştir.

 Karadam Tümülüsü :

    İlçemiz Kederli Köyü Karadam Mevkii’nde yer alan Karadam Tümülüsüde Konya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun  08.03.2012 gün ve 351 sayılı kararı ile 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.