Osmanlı Devleti'nin kurtuluş devrinde Anadolu'da yetişen âlim velilerdendir. Adı, Muhammed'dir  Babası, Büyük âlim Fahreddin-i Râzî Hazretleri'nin torunlarından Vaiz Muhammed b. Muhammed'dir. Nesebi, bir koldan Hazreti Ebu Bekir'e, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemaleddin lakabı ve Aksarâyî nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur.

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında Anadolu’da yetişen evliyânın ve âlimlerin büyüklerinden. “Somuncu Baba” lakabıyla tanındı. 750 (m. 1349) senesinde Kayseri’de doğdu. Babasının ismi Şemseddîn Mûsâ’dır. Tefsîr, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufda çok yükseldi. Hızır aleyhisselâm ile sohbet ederdi. 815 (m. 1412) senesinde Aksaray’da vefât etti.

  Celvetiyye şeyhlerinden alim ve şiir kabiliyetine sahip bir zat olup, Konya, Aksaray'dandır. 1080 yılında "Gülistan"ı manzum olarak tercüme etmiştir. Bu eserin bir nüshası Rüstem Paşa Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. İlahilerini bir arada toplayan eseri vardır.

  © 2012 - 2021 Aksaraydan.com | Aksaray'ın en iyi şehir portalı | Kültür - Turizm - Ekonomi - Kent Rehberi ...
  Makale Görünüm Sayısı
  51901

  gokcelogo