Eskil

  Eskil yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biridir. Ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalı olmasından dolayı yerleşme bakımından çok geniş alanlara dağılmıştır. İlçe genç nüfusa sahip olup, doğurganlık oranı son yıllarda düşme göstermektedir. İlçede eğitim seviyesi düşüktür Halkın okur-yazar olma oranı yüzde dosan çıvarındadır. Son yıllarda üniversiteyi bitiren öğrenci sayısında artışlar görülmektedir.


    Eskilli, dini, tarihi, kültürel değerlerine bağlıdır. Geleneksel kültürün canlı örneklerini burada görmek mümkündür. Düğün törenleri, nişan törenleri, sünnet törenleri, askere gitme törenleri, türküleri, yemek kültürü, giyim kuşamı, halk oyunlarıyla kendine has kültürel özellikleri yaşatmaktadır ve muhafaza etmektedir. Eskilde Konya yöresi ve Ankara yöresi, Kırşehir yöresi folklorik etkisi de görülmektedir. Eskilde yaşlı erkekler pantolon üzerine yelek, gömlek ceket ve şapka giyerler. Gençlerde bu giyim şekli artık terk edilmektedir. Şapkayı artık  gençlerde görmemiz imkansız gibi. Bayanların giyimleri ise şalvar adını verdiğimiz giysilerin üzerine yelek ve cekettir.


    Askerlik her Türk genci gibi Eskilli gençler içinde yüzyıllardır kutsallığını ve önemini korumaktadır. Askerlik ocağı, peygamber ocağı olarak görülmektedir. Her yıl askere gidecek gençlerimiz belediyemiz,  kaymakamlığımız ve askerlik şubemizin ortaklaşa hazırladığı asker uğurlama törenleriyle büyük bir coşku ve heyecanla uğurlanmaktadır.

   Toplumların yüzyıllardan beri tekrarladığı bir takım yaşayış, duyuş, zevk ve alışkanlıkları vardır, bunlar bazen bir atasözü bazen bir deyim bir tekerleme ve bir türkü olarak karşımıza çıkarlar. Türkülerimiz toplumun yaşayışı, kültürü hakkında  geniş geniş bilgiler verir. Türküler başlangıçta bir olay üzerine yakılır, bu olaylar bir milleti ilgilendireceği gibi sadece bir bölgeyle de sınırlı kalabilir. Bunun için Eskilde yaygın bir türkü söyleme geleneği vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

      KESİK ÇAYIR

  Kesik cayır biçilir mi?

  Soğuk sular içilir mi?

  Yar tatlıdır geçilir mi?

  -EŞMEKAYANIN KAVAKLARI

  -KARA KARA KAZANLAR

  -KINA TÜRKÜSÜ

  -SUNA TÜRKÜSÜ

               Adlarla anılan türküler söylenegelmiştir.

               Eskilli dini ve milli değerlerine bağlı muhafazakar bir toplum yapısına sahip olup, dini ve milli bayramlar büyük bir heyecanla çoşku içinde kutlanmaktadır.

            Eskil aile yapısına baktığımızda nicelik olarak çekirdek aile özelliği göstermekte olup, nitelikte geleneksel geniş aile özelliğine sahiptir. Aileler her ne kadar anne baba ve çocuklardan oluşsa da ailede ilişki geleneksel geniş aile olma özelliği göstermektedir. Aileler arasında sıkı bir bağ olup dayanışma ve yardımlaşmaya büyük önem verilir.
  Eskil çok zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Aileler kendi ekmeğini  fırınlarda ve ocaklarda tandır ve yufka adını verdiğimiz ekmekleri yaparak karşılamaktadır. Eskilin bazlaması ve yufkası yemeklere ayrı bir tat ve lezzet katmaktadır. Sıkma ve sac böreği adını verdiğimiz yemekleri meşhurdur.

  Eskil, İç Anadolu Bölgesinin Konya Bölümü’nde yer almaktadır. Aksaray İli’ne bağlı olan Eskil İlçesi yaklaşık 1152 km2 lik yüzölçümüne sahiptir. Eskil Tuz gölünün güneyinde, Aksaray iline 67km, Konya iline 115km mesafede genel olarak düz bir ova üzerine kurulmuştur. Aksaray-Konya devlet karayolunun 50.km.sinde ilçeye bağlı Eşmekaya kasabasından; kuzeye doğru Aksaray Cihanbeyli yolunun 67.km.sinde Eskil ilçe merkezi bulunmaktadır.

  Kuzeyinde Tuz gölü, batısında Konya iline bağlı kasaba ve köyler, güneyinde Konya-Karapınar ilçesi, doğusunda Aksaray iline bağlı köy ve kasabalar bulunmaktadır.

  Eskil’den Tuz Gölü’ne doğru düz bir ovalık saha hâkimken, güneye gidildikçe de hafif eğimli platoluk saha kendisini göstermektedir. Eskil İlçesindeki yerleşmeler ile ekonomik özellikler arasındaki sıkı ilişki gözlenmiştir. Eskil’in konuşlandığı yer ova iken, Eskil’in mahallelerini oluşturan ve sürekli yerleşim özelliği taşıyan yaylaları platoluk sahada bulunmaktadır. Bu nedenle yerleşme şekilleri arasında, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri bakımından bir bütünlük ortaya çıkmaktadır.

    Tuz Gölü kıyıları yükseltisi en az olan yerleri oluşturmaktadır. Geçmişte bataklıklar ve göllerin olduğu sahada, günümüzde yeraltı sularına aşırı talep sonucu,  bu sahalar kurumuştur. Yeraltı su seviyesi yılda ortalama 1m. düşerken, gelecekte büyük bir tehlike olacak olan kuraklık ve devamında çölleşmeye gidiş kendini şimdiden hissettirmeye başlamıştır.

    Eskil ilçesinde tipik bir İç Anadolu Bölgesi karasal iklimi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlı geçer. Genellikle yağışlar kışın kar, ilkbahar mevsiminde yağmur şeklinde olur.  Sonbaharda ise fazla olmamakla birlikte bir miktar yağış alır.
     Eskil ilçesinde karasal iklim tipinin özelliği olan step bitki örtüsü göze çarpmaktadır. Eskil orman ve yeşil alan bakımından fakir bir bölgedir. İlçenin güneyinde Eşmekaya kasabası civarında bir miktar kavak ve selvi ağaçları bulunmaktadır. İlçe merkezinin kuzeyinden itibaren Tuz gölüne kadar olan geniş bir alan bataklık ve sazlık durumundadır. İlçenin kuzeyinde Tarımsal faaliyet yapılmaktadır.

  © 2012 - 2021 Aksaraydan.com | Aksaray'ın en iyi şehir portalı | Kültür - Turizm - Ekonomi - Kent Rehberi ...
  Makale Görünüm Sayısı
  53831

  gokcelogo