Aksaray'ın Coğrafyası

   

  Kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak kesiminde ve kuzey yarımkürede 38-39 kuzey paralelleri ile 33-35 doğu meridyenleri arasında yeralan Aksaray’ın, kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, doğusunda  Nevşehir, güneydoğusunda Niğde, güneyinde Konya, kuzeybatısında Tuz Gölü bulunmaktadır.

  Aksaray, 7.997 km2’ lik yüzölçümüyle Türkiye’nin ‰ 10’unu  kaplamaktadır. Türkiye geneli iller sıralamasında 39. sıradadır. Aksaray’ın deniz seviyesinden yüksekliği 980 m. dir.

    Dağlar: Geniş bir arazi alanına sahip olan bölgemizde Erciyes’ten sonra Orta  Anadolu’nun en yüksek dağı olan Hasandağı (3268 m.), Küçük Hasandağı (3040 m.) ve Ekecik Dağı (2033 m.) gibi volkanik dağlar ile lavların meydana getirdiği platolar bulunmaktadır.
    Ova ve Yaylalar : Aksaray’ın yüzölçümünün büyük bir kısmı ovalık olup, bu ovaya İl’in adı verilmiştir. Uçsuz bucaksız düz bir araziden oluşan Aksaray Ovası’nın yolu, kimi yerde yaylalar tarafından kesilir, küçük yükseltiler halindeki engebeler Ova’nın göz alabildiğine uçsuz bucaksızlığını tatlı bir şekilde kesintiye uğratır. Önemli yaylaları ise Obruk, Haydar, Çağşak, Yeniyayla, Aliağa Obası ve Kemerseki olup, Eskil ilçesi en çok yaylası olan (72 yayla) ilçedir.

    Baraj ve Akarsular : Aksaray ilinde 1  baraj bulunmaktadır. Mamasın Barajının debisi 165 milyon m3’ dür. Mamasın barajı  Melendiz Çayı  (debisi 2.220 lt/sn), Karasu (1.900 lt/sn) ve  diğer havzalardan (toplam debi 1.110 lt/sn) beslenmektedir.

    Akarsular bakımından fakir olan İlimizin en önemli akarsuyu Melendiz Dağlarında doğan Melendiz çayı (Uluırmak) dır. Karasu ve Eşmekaya çayları da diğer akarsularımız arasındadır. Ekecik deresi, Helvadere, Peçeneközü deresi ve Kızılırmak nehrine mansap olan Öteyüz, İnatlı ve Köşkerli dereleri önemli yerüstü kaynaklarındandır. İlimizde akarsular denize ulaşamaz ve Tuz Gölü yakınlarında yeraltına inerek kaybolurlar.

    Göl ve Göletler: Konya-Aksaray sınırları içerisinde yer alan, Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan ve 1500 km2  yüzölçümüne sahip denizden yüksekliği 925 m olan Tuz Gölünün 400 km² si İlimiz sınırları içerisindedir.  Termal ve turizm yönünden önemli Acıgöl İlimiz Sofular Kasabası ile Niğde İlinin  müşterek gölüdür. Ayrıca Kocagöl, Kartal Gölü, Öküz Gölü, Sarıgöl ve Uyuz Gölü gibi irili ufaklı göller vardır. Bu tabii göller yanında, sulama, taşkınlardan korunma amaçlı göletler de bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Melendiz çayı (Uluırmak) üzerinde bulunan ve yüzölçümü 16.2 km²  olan Mamasın baraj gölüdür. Ortaköy yakınlarındaki Kültepe ve Bozkır baraj gölleri yanında tamamen sulama amaçlı olarak yapılan Ortaköy-Balcı Göleti, Helvadere Göleti, Ortaköy-Çiftevi Göleti,  Güzelyurt gibi göletler de vardır. Hirfanlı Barajı ve Eşmekaya sazlıkları da  İlimiz sınırları içindedir.

    İklim : Aksaray İli orta iklim kuşağında olup, soğuk, karasal iklim tipine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıktır. Yağışlar genellikle ilkbahar ve kış aylarında görülmektedir.  Ortalama yağış miktarı (son 40 yıl)   340  mm  (kg/m²)’ dir. Yaz-kış ve gece-gündüz sıcaklık farkları çok fazladır. Yaz aylarında nem az olup, sıcaklık ve rüzgar şiddetinin fazla olmamasından dolayı buharlaşma miktarı yüksektir. Kar erimeleri ilkbahar aylarında taşkınlar ve toprak kaymalarına neden olmaktadır.

   Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı: 65.8 kg/m² (29.10.1998)

   Günlük En Hızlı Rüzgar                         : 165.6 km/sa (12.03.1968)

   En Yüksek Kar                                      : 45.0 cm (11.12.1974)

   Topografya : Çevresi dağlar ve tuz gölü ile sınırlanan ova yapısındadır.

    Toprak Yapısı :Magmatik, metamorfik ve karasal kökenli kayalar mevcuttur. Kahve renkli topraklar, kireçsiz kahve renkli topraklar ve alüviyal topraklar yer almaktadır.

    Bitki örtüsü (florası) :Aksaray’ın İklimine bağlı olarak tabi bitki örtüsü, ilkbaharda yeşeren çayırlar, gelincik, papatya, keven ve diğer vs. otlarla, yaprakları dikensi bir görünüme sahip, yarı kurakçıl bitkilerdir. Yazları sıcak ve kurak iklim yapısı hakim olduğundan ilkbaharda yeşeren otlar, sonbaharda kurur ve arazi bozkır yapısını alır. Ağaç türleri olarak; meşe, sedir, karaçam, akasya, badem, aylantus gibi türler bulunmaktadır. Hasandağı ve Ekecik Dağları üzerinde meşe koruluklarına rastlanır.

  © 2012 - 2021 Aksaraydan.com | Aksaray'ın en iyi şehir portalı | Kültür - Turizm - Ekonomi - Kent Rehberi ...
  Makale Görünüm Sayısı
  51698

  gokcelogo