Cemaleddin Aksarâyî Haziretleri

   Osmanlı Devleti'nin kurtuluş devrinde Anadolu'da yetişen âlim velilerdendir. Adı, Muhammed'dir  Babası, Büyük âlim Fahreddin-i Râzî Hazretleri'nin torunlarından Vaiz Muhammed b. Muhammed'dir. Nesebi, bir koldan Hazreti Ebu Bekir'e, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemaleddin lakabı ve Aksarâyî nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur.


  Doğum tarihi bilinmemektedir. 791 (m. 1389) yılında Aksaray'da vefat etmiştir. Kabri, Aksaray'daki Ervah kabristanındadır. Tahsiline Aksaray'da babası ve diğer âlimlerden başladı. Daha sonra Amasya'ya gidip, aynı lakabı taşıyan Hemşehrisi Cemaleddin İbrahim Aksarâyî'nin oğlu Fahreddin İlyas Rûmî'den ders aldı. Hacı Şâdgeldi Paşa ile ders arkadaşı oldu.

   Hacı Şâdgeldi Paşa Amasya emiri olunca, Cemaleddin Aksarâyî Hazretleri'ni Amasya kadılığına getirdi. Daha sonra Amasya kazaskerliğine getirildi. Amasya'da çıkan  bir karışıklık üzerine oradan ayrılıp Konya'ya geldi. Karamanoğlu Aleaddin Bey onu onu Konya kadılığına tayin etti. Daha sonra Aksaray'a dönüp Zincirli Medrese müderrisliğine getirildi. Hazret bu medresede yıllarca dersler verip, âlimler yetiştirdi. Molla Fenarî gibi bir âlim onun talebesi olarak şereflenmiştir.

   Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, onu ziyaret edip, ilim ve feyzinden yararlanmak için Anadolu'ya geldi. fakat o Aksaray'a gelmeden Cemaleddin Aksarâyî vefat etti.  Seyyid Şerif Cürcânî, Molla Fenarî Hazretleri'yle birlikte Mısır'a gidip, Ekmelüddin Berbetî'den ilim tahsil ettiler. Hayatının tamamı öğrenmek ve öğretmekle geçen bu büyük âlim 791 (m. 1389) yılında vefat etti.

  © 2012 - 2021 Aksaraydan.com | Aksaray'ın en iyi şehir portalı | Kültür - Turizm - Ekonomi - Kent Rehberi ...
  Makale Görünüm Sayısı
  51702

  gokcelogo