Yusuf Hakîkî Baba Hazretleri

  Aksaray'da medfun bulunan velilerdendir. Tasavvufta Halk arasında Somuncu Baba diye meşhur olan Hamid-i Veli Hazretleri'nin oğludur. Çocukluğundan itibaren babasının terbiyesi altında yetişip kemale eren Yusuf Hakîkî Baba Hazretleri, Konya ve Aksaray medreselerinde okumuştur.

   
  Babasından vefatına kadar Aksaray'da evinde şeyhlik yaptı. "Hakîkatnâme", "Muhabbetnâme" ve "Metaliul İmân" adlı eserlerinin yanında tasavvuf edepleriyle ilgili bir eseri ve babasının "Şerh-i Hadîs-i Erbaîn" adlı eserine yazdığı haşiyesi olan Yusuf Hakîkî Baba Hazretleri'nin türbesi Aksaray'da Şeyh Hamid mahallesindeki evin bahçesindedir. Yöre halkınca bol feyizli olduğu söylenen hazretin kabri halen ziyaretgâhtır.

  © 2012 - 2019 Aksaraydan.com | Aksaray'ın en iyi şehir portalı | Kültür - Turizm - Ekonomi - Kent Rehberi ...
  Makale Görünüm Sayısı
  41366

  gokcelogo